Našimi mentormi sú vybraní pedagógovia z praxe, ktorí prešli prísnym výberovým procesom, intenzívnym školením a sú po celú dobu vo svojej roli supervidovaní.

Andrea Novotná

zriaďovateľka a riaditeľka centra. Je riaditeľkou“Školy s úsmevom“ na Bratríckej v Lučenci a zároveň učiteľkou 1.stupňa a Anglického jazyka.
Jej cieľom je byť pre svoj tím dobrou líderkou.

Byť dobrým lídrom v dnešnom 21. storočí znamená mať schopnosť posúvať tím kolegov vpred a pomáhať im rozvíjať ich zručnosti. Dobrý líder musí byť schopný motivovať svojich kolegov, podporovať ich v ich osobnom raste a poskytovať im potrebnú podporu  na dosiahnutie ich cieľov. Okrem toho by mal byť vedený inováciou a schopnosťou adaptovať sa na rýchlo meniace sa prostredie. Dobrý líder tiež vie, ako efektívne komunikovať s tímom a budovať silné a dôveryhodné vzťahy s kolegami. V konečnom dôsledku je dobrý líder schopný viesť tím k úspechu a dosiahnutiu spoločných cieľov v 21. storočí.

Michaela Kulichová

sa ako psychologička špecializuje najmä na školské podporné tímy, podporu a koordináciu už fungujúcich tímov ako aj pomoc pri ich tvorení. Má skúsenosti so žiakmi zo SZP, MRK a s prácou s problémovými žiakmi. Vie byť nápomocná pri komunikácii s rodičmi a sieťovaní so zamestnancami iných škôl alebo inštitúcií.

 Jana Gondová

učiteľka 1. – 4. a dejepisu, riaditeľka ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou.Práca mentorky je pre mňa spôsob, ako nadobudnuté skúsenosti posunúť ďalej.Učiteľ pri svojej práci potrebuje priestor na rast, zaslúži si podporu, ocenenie, byť vypočutý a dostať konštruktívnu spätnú väzbu. A práve pre toto je mentoring tá najlepšia voľba.

Jana Koreňová

vie presne ako postupovať pri práci s deťmi so ŠVVP – od konkrétnych stratégií v triede po celosystémovú podporu vrátane poradenského systému. Vyzná sa tiež ako nikto iný v portfóliach a ďalšej administratíve – rada vás procesom prevedie bezbolestne a bez stresu. Patrí k maďarsky hovoriacim mentorkám.

Iveta Harváneková

má za sebou dlhoročné skúsenosti učiteľky odborných predmetov na strednej škole, v súčasnosti  pôsobí ako mentorka, supervízorka a lektorka neformálneho vzdelávania. Jej srdcovka je podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, pomáha implementovať service learningové projekty do škôl. Je jej blízky rozvoj zručností 21. storočia, facilituje sieťuje skupiny učiteľov a riadiacich pracovníkov v školách.

Jana Kozová

sa už roky špecializuje na rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti. Vie ako krok po kroku s vašimi deťmi dosiahnuť skutočné výsledky, a to dlhodobo – či už na úrovni vyučujúceho alebo školy. Je skvelá v organizácii všetkého druhu a vždy vie aký príklad použiť pre vašu inšpiráciu.

Aneta Jánošíková

Má dlhoročné skúsenosti  v práci s deťmi z MRK ,SZP a ŠVVP.
Pomáha vytvárať a zostavovať ŠPT tímy na školách a pri ich implementácii do praxe .
„Ako mentor sa snažím vytvoriť mentorovanej osobe , bezpečné a inšpirujúce prostredie, aby
sa vo svojej práci cítila vypočutá a pochopená. A sprevádzam ju v rozvíjaní toho najlepšieho.“

Valéria Fabián

má dlhoročné skúsenosti vrátane vyučovania v zahraničí. Patrí k maďarsky hovoriacim mentorkám. Jej témou je digitalizácia, srdcovou záležitosťou individuálny mentoring. Skutočne exceluje pri rozbore hodín a spoločnom hľadaní ciest ako ďalej. Všetky jej mentorčatá si dlhodobo pochvaľujú výsledky, ktoré spolu dosahujú. 

Lenka Ballová

 

Peter Paulovič

Okrem nášho mentorského tímu sa na práci centra významne podieľajú aj títo ľudia:

Zuzana Sojková

Scarlet Bolyósová

Katarína Kovács

Alica Dókušová

Jarmila Ďalogová

Miroslav Moučka

Školstvo v našej spádovej oblasti je veľká spleť rôznych ľudí a inštitúcií. Vždy sa budeme snažiť spolupracovať a hľadať spojencov. Ak by ste mali záujem o spoluprácu akoukoľvek formou, budeme radi, ak sa nám ozvete prostredníctvom tohto kontaktného formulára: