Našimi mentorkami sú vybrané učiteľky (zhodou okolností sú to u nás zatiaľ všetko ženy) z praxe, ktoré prešli prísnym výberovým procesom, intenzívnym školením a sú po celú dobu vo svojej roli supervidované.

Monika Burisová

má dlhodobú expertízu v práci s deťmi z MRK a SZP. Patrí k maďarsky hovoriacim mentorkám. Exceluje pri akomkoľvek zasahovaní v teréne, komunikácii s rodičmi a sieťovaní všetkého druhu – vybaví všetko od prepojenia rôznych stakeholderov po materiálnu pomoc pre školu.

Dominika Hagarová

sa ako školská digitálna koordinátorka špecializuje najmä na digitálne inovácie ľudskou rečou, má však aj mnoho skúseností s deťmi z MRK a SZP. Je dlhodobo cenená pre to, ako skvelo vedie skupinové aktivity a ako konštruktívne naviguje náročné facilitácie.

Jana Koreňová

vie presne ako postupovať pri práci s deťmi so ŠVVP – od konkrétnych stratégií v triede po celosystémovú podporu vrátane poradenského systému. Vyzná sa tiež ako nikto iný v portfóliach a ďalšej administratíve – rada vás procesom prevedie bezbolestne a bez stresu. Patrí k maďarsky hovoriacim mentorkám.

Iveta Harváneková

má dlhoročné skúsenosti v neformálnom vzdelávaní a supervízii. Je jej blízky rozvoj zručností 21. storočia a má veľmi pekné výsledky pri práci s ľuďmi v náročných podmienkach – pod tlakom, stresom či pred vyhorením, obzvlášť pri vedúcich pozíciach.

Jana Kozová

sa už roky špecializuje na rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti. Vie ako krok po kroku s vašimi deťmi dosiahnuť skutočné výsledky, a to dlhodobo – či už na úrovni vyučujúceho alebo školy. Je skvelá v organizácii všetkého druhu a vždy vie aký príklad použiť pre vašu inšpiráciu.

Miroslava Scheirichová

je fantastická prvostupniarka – má na sebe zažité zavádzanie mimo iného tematickej blokovej výučby, Hejného matematiky aj projektového vyučovania. Je výborná v obrátenom mentoringu kde poskytuje inšpiráciu vlastným príkladom. Máločo človeka poteší tak ako zážitok z jej hodín.

Valéria Fabián

má dlhoročné skúsenosti vrátane vyučovania v zahraničí. Patrí k maďarsky hovoriacim mentorkám. Jej témou je digitalizácia, srdcovou záležitosťou individuálny mentoring. Skutočne exceluje pri rozbore hodín a spoločnom hľadaní ciest ako ďalej. Všetky jej mentorčatá si dlhodobo pochvaľujú výsledky, ktoré spolu dosahujú. 

Zuzana Sojková

sa často so školami vrhá do ich ambicióznych plánov, väčšinou pri zavádzaní celoinštitucionálnych zmien a inovácií – vie pre školy priniesť reálny plán a následné sprevádzanie na mieru. Rada komunikuje naprieč rôznymi stakeholdermi a sieťuje kto všetko by sa kam mohol pridať. Nikdy vám nepovie, že váš nápad je blbosť, vždy bude hľadať cesty, ako vám pomôcť.

Okrem nášho mentorského tímu sa na práci centra významne podieľajú aj títo ľudia:

 

Katarína Kovács

Alica Dókušová

Jarmila Ďalogová

Miroslav Moučka

Školstvo v našej spádovej oblasti je veľká spleť rôznych ľudí a inštitúcií. Vždy sa budeme snažiť spolupracovať a hľadať spojencov. Ak by ste mali záujem o spoluprácu akoukoľvek formou, budeme radi, ak sa nám ozvete prostredníctvom tohto kontaktného formulára: