Regionálne centrum podpory učiteľov pre regióny Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár v spolupráci s EDUpoint Lučenec

pozýva na podujatie