Adresa

Regionálne centrum podpory učiteľov sídli v budove ZŠ s MŠ Ul. Bratrícka 19 v Opatovej v Lučenci:

Kontaktná osoba

Zuzana Sojková, +421 902 712 626, zuzana.sojkova@naseskolstvo.sk