V regiónoch Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár poskytujeme mentoring a podporu pre učiteľky a učiteľov.

Úplne zadarmo.
Bez papierovačiek.
Podľa želania vyučujúcich.

Naším cieľom je pomôcť a podporiť všetkých vyučujúcich a základné školy v teréne – či už pri ich rozvoji alebo adresne pri postupnom zavádzaní kurikulárnej reformy, ktorá je pre všetky školy povinná od roku 2026. Môžete sa prihlásiť či už ako jednotlivec, skupina alebo škola – my garantujeme bezplatnú kvalitnú podporu šitú na mieru.

Pôsobíme v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár, a sme tu pre všetkých celkovo 72 základných škôl a viac ako 1000 vyučujúcich.

Úplne všetky služby centra sú bezplatné a bez obmedzení. Naším poslaním je pomôcť každému vyučujúcemu či škole v ich rozvoji. Preferujeme celoškolské spolupráce (lebo vtedy to má najväčší dopad), ale kľúčovo rozvíjame individuálny mentoring, kde pracuje mentorka s každým učiteľom či učiteľkou individuálne.

Mentoring je v zahraničí dlhodobo považovaný za najefektívnejšiu metódu profesijného a osobného rozvoja vyučujúcich.

Mentorský vzťah je prísne dôverný – nikto ďalší nemá prístup k tomu, čo učiteľ s mentorom preberá, a to ani vedenie, ani kolegovia, a ani ministerstvo.

Základná zásada je dobrovoľnosť a voľba mentorovaného – učiteľ si určuje tému, intenzitu aj celkový priebeh mentoringu.