Úplne zadarmo. Bez papierovačiek. Podľa želania vyučujúcich.

Podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Čo je mentoring

Najefektívnejšia metóda profesijného rozvoja

Najnovšie akcie

Čo všetko sa v centre deje a bude diať

Ako sa zrodil a ako funguje

Náš tím

Kto všetko je vám k dispozícii

Neexistuje učiteľ, ktorého by mentoring neposunul

Prihláste sa ešte dnes. Regionálne centrum poskytuje mentoring pre všetkých vyučujúcich základných škôl v našej spádovej oblasti. Môžete sa prihlásiť či už ako jednotlivec, skupina alebo škola – my garantujeme bezplatnú kvalitnú podporu šitú na mieru.

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov
iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR ako jednu z kľúčových reforiem
Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju
v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska.