Po prvom roku našej činnosti sme spracovali vybrané príbehy vo forme videí. Pozrite si skúsenosti vyučujúcich a škôl z našej spádovej oblasti s mentoringom:

Ako prvé RCPU v krajine sme začali spolupracovať s celými školami. Ich jednotlivé prípadové štúdie prinášame spracované nižšie:

ZŠ Kokava nad Rimavicou

ZŠ s VJM Čakanovce

ZŠ Muľa

Projekt čitateľskej gramotnosti

ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič

ZŠ Haličská cesta č. 7 Lučenec

ZŠ L. Novomeského Lučenec

CZŠ sv. J. Bosca Lučenec

ZŠ s MŠ Ul. bratrícka 19 Lučenec