Čo sú učiteľské skupinky? RCPU ff

Hejného matematika

Ako začať s Hejného matematikou krok po kroku - sprevádza Miroslava Scheirichová s Andreou Novotnou, ktorú túto metódu na svojej škole žijú už viac 7 rokov

Čitateľská úspešnosť a rozvoj práce s textom

Ako konkrétne postupovať, aby sme viedli deti k čitateľskej úspešnosti a zlepšovaniu čitateľskej gramotnosti : sprevádza Jana Kozová

Vedenie škôl

Pre všetkých zástupcov/kyne a riaditeľky/ľov - bezpečné a podporné prostredie s konkrétnymi návrhmi riešení pre excelentné vedenie : sprevádza Zuzana Sojková s Ivetou Harvánekovou